Usuaris registrats
Entrar
Hotel d'entitats
Apostar per aquest Hotel d'entitats i per un model de participació ciutadana reforça l'eix estratègic plantejat en el Projecte d'Intervenció Integral al nucli antic: "Centre Viu, ha de ser un privilegi viure-hi!", que disposa de la participació ciutadana i del teixit associatiu com un element clau per al desenvolupament integral del barri i per a la societat civil.


L'extens i fort teixit associatiu del poble de Torelló (més de 110 entitats censades), l'impuls de la societat civil organitzant projectes de caire sociocultural i la demanda històrica per part d'aquestes d'un espai de reunió/treball, ha fet necessari que s'habiliti l'edifici situat al número 11 de la plaça Nova (antic CAP) per exercir les funcions d'un hotel d'entitats.

L'Hotel d'entitats és un equipament públic de titularitat municipal i de caire sociocultural, la finalitat del qual és fomentar la trobada, la informació, la comunicació, la difusió i la producció cultural i social de la població en general, així com també afavorir la seva formació integral i promoure l'associacionisme del municipi i la cohesió social.


Josep Bardolet i Casas

Per part d'un nombrós grup de persones, l'ajuntament va rebre una instància en la qual es proposava que aquest Hotel d'entitats portés el nom de Josep Bardolet i Casas, posat que precisament aquest equipament ha de ser la seu d'una part important d'entitats i associacions que mantenen la vitalitat cultural del municipi.

Durant la segona meitat dels anys 70, Josep Bardolet va ser una de les persones més destacades a l'hora de donar embranzida a les entitats del municipi, concentrades a l'entorn del Club Infantil, sobretot les de caire cultural i l'associacionisme. Va ser una persona que va impulsar moltes de les activitats tradicionals de Torelló, que encara avui perduren amb un gran ressò arreu, com és el cas del Carnaval i el Mercat del Trasto, per posar exemples de les més rellevants.


El Reglament d'Honors i Distincions d'aquest ajuntament preveu en el seu article 3.h la designació del nom d'una persona vinculada a Torelló en un espai del municipi. Com que aquest Hotel d'entitats de la plaça Nova ha de ser el centre on tindran la seu una part important de les entitats culturals i associatives de Torelló, és per això que l'Ajuntament de Torelló inicia un expedient per portar-ho a terme, segons les condicions que explicita la llei municipal de règim local de Catalunya.


Així doncs, finalitzat el procés oportú, es dóna a aquest equipament el nom de JOSEP BARDOLET en record seu, com a un dels màxims exponents d'aquest esperit dinàmic, participatiu, innovador i que va ser impulsor de diversos grans projectes que han acabat essent emblemàtics per Torelló.Aurora Obrera Torellonense

Aquest edifici va ser la seu de l'entitat Aurora Obrera Torellonense (1912-1939), des de la construcció de l'immoble l'any 1919 fins a la fi de la guerra civil, i en reconeixement a la importància social i històrica que va tenir aquesta entitat. S'ha col·locat una placa commemorativa a l'interior de l'edifici, on consta i s'explica que aquest edifici va ser la seu social d'aquesta entitat.


Funcionament

L'Hotel d'entitats és un espai públic i obert a tothom, educatiu, participatiu, integrador, cohesionador i pròxim. Per tal que aquest equipament sigui dinàmic i participatiu, els espais són comuns, compartits i/o exclusius en funció dels ítems de valoració establerts en el reglament regulador de l'ús de l'equipament.

Amb tot això, el que es pretén és donar cobertura al màxim d'entitats i projectes per sobre de donar preferències excessives a un nombre reduït d'entitats.

Que una gran part d'espais estiguin disponibles facilita l'accés d'un gran nombre d'associacions al centre, i facilita i promou la creació de noves associacions al poble.

L'Hotel d'entitats, doncs, vol ser una referència per tot el moviment associatiu de la vila, creant així un lloc pròxim que serveixi com a lloc de trobada, de formació i d'informació.ReglamentReglament de l'hotel d'entitats
(registrar-se o donar-se d'alta)

Hotel d'entitats Josep Bardolet
Pl. Nova, 11, 1r pis – 08570 Torelló - T. 93 859 55 06 / 93 859 10 50 - cultura@ajtorello.cat - Contacte - Avís legal